Døm­me­fak­ta #4

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Drømmevidenskab -

Nog­le men­ne­sker­hu­ske­ral­drig de­res drøm­me -og­nog­le­op­le­ve­ral­drig en­drøm. Ik­ke de­sto min­dre vi­ser me­di­cin­ske­stu­di­er, at­de­rik­ke er­af­vi­gel­ser mel­lem dis­se per­so­ner. Du kan le­ve et per­fekt liv ude­natdrøm­me,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.