UDFORSKET!

ET VI­DEN­SKA­BE­LIGT GRUND­LAG UNDLAG FOR NÆR­DØDS­OP­LE­VEL­SEN SEN

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Nærdødsoplevelser -

+ Den mest al­min­de­li­ge vi­den­ska­be­li­ge for­kla­ring på nær­døds­op­le­vel­ser er, at den er en lil­le knap i hjernen, en sid­ste gnist fra neu­ro­nen, når den ik­ke får ilt, som f.eks. ved hjer­te­stop. Når ilt­ni­veau­et fal­der, bli­ver hjernen des­o­ri­en­te­ret, hvil­ket kan væ­re kil­den til op­le­vel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.