UDFORSKET!

SFINK­SENS DRØMMESTEN

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Hvor Gammel Er Sfinksen? -

+I man­ge år­hund­re­der var kun Sfink­sens ho­ved over san­det. Det før­ste do­ku­men­te­re­de for­søg på at ud­gra­ve den var i 1400 f.kr. En ung egyp­tisk prins , Thut­mo­se, var på jagt og hvi­le­de sig un­der Sfink­sens ho­ved, hvor han hav­de en drøm om, at hvis han ud­gra­ve­de den, vil­le han bli­ve fa­rao. Ef­ter at ha­ve fjer­net san­det op­sat­te han en sten­tav­le mel­lem Sfin­kens po­ter, hvor hans drøm blev gen­for­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.