FI­RE SPÆN­DEN­DE EK­SEMP­LER PÅ NE­AN­DER­TA­LER-TEK­NO­LO­GI

Fle­re for­ske­re me­ner, at ne­an­der­ta­le­re hav­de tek­no­lo­gi­er, der var ret so­fi­sti­ke­re­de for de­res tid.

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Mød Neandertalerne -

LIM

+ Ne­an­der­ta­le­re op­var­me­de og be­hand­le­de bir­ke­bark for at pro­du­ce­re en klæ­brig lim, som de for­ment­lig brug­te til at ved­hæf­te sten på træ. Li­men blev kogt på glø­der i fle­re ti­mer ved en kon­trol­le­ret tem­pe­ra­tur, hvil­ket in­di­ke­re­de god kon­trol over il­den.

VÆRK­TØJ

+ Ne­an­der­ta­ler­ne be­ar­bej­de­de sten og la­ve­de øk­ser, men de kun­ne og­så la­ve me­re spe­ci­a­li­se­re­de ting som bu­e­de fl­int­k­ni­ve og et værk­tøj la­vet af hjor­teri­b­ben til at glat­te og blød­gø­re dy­reskind, så det blev skin­nen­de og vand­af­vi­sen­de.

KOS­ME­TIK

+ Den se­ne­ste op­da­gel­se er fi­ne skal­ler in­de­hol­den­de far­ve­ri­ge pig­mentre­ster, hvil­ket har gi­vet nyt brænd­stof til ide­en om, at ne­an­der­ta­ler­ne frem­stil­le­de smin­ke for at de­ko­re­re de­res krop­pe. Med pig­men­ter­ne kun­ne de sand­syn­lig­vis og­så far­ve dy­reskind.

SMYK­KER

+ Be­vi­ser­ne for, at ne­an­der­ta­ler­ne kun­ne lidt at se lidt smar­te ud er ef­ter­hån­den stær­ke. Fund af or­na­men­ter på skal­ler, knog­ler og fjer ty­der på, at de bar smyk­ker i for­skel­lig form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.