JU­AN CAR­LOS OSORIO

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Marca

Hvor langt tror du, Me­xi­co når i tur­ne­rin­gen? ”At nå se­mi­fi­na­ler­ne er en meget hård mål­sæt­ning, men jeg mener, at vi har li­ge så me­gen ret til at drømme som al­le an­dre, ret til at tro, at vi kan nå det mål. Den sto­re for­skel lig­ger i at ek­se­kve­re den plan, vi har stil­let op – en plan, vi har haft si­den novem­ber."

Hvor god er Hir­ving Loza­no egent­lig? ”Hir­ving skil­ler sig ud på grund af sin hur­tig­hed, som tvin­ger mod­stan­der­ne til at for­sva­re sig dy­be­re. I PSV og på lands­hol­det har han sco­ret vig­ti­ge mål. Han er ved at ind­fri det po­ten­ti­a­le, vi he­le ti­den har set i ham, og som han var nødt til at ind­fri for at få suc­ces i Eu­ro­pa.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.