JU­AN AN­TO­NIO PIZZI

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Marca

Hvordan kan I nå vi­de­re fra grup­pe­spil­let? ”Med mo­ti­va­tion, or­ga­ni­sa­tion og sel­vopof­rel­se. Vi skal ud­for­dre vo­res mod­stan­de­re. Åb­nings­kam­pen mod Rusland bli­ver hård, men det mo­ti­ve­rer os, at så man­ge men­ne­sker ser kam­pen. Vi er nødt til at spil­le på fø­lel­ser­ne for at væ­re sik­re på, at dren­ge­ne går til den kamp på den rig­ti­ge må­de.”

Hvem er je­res bed­ste spil­le­re? ”Tre af dem, der er taget til Spanien: Ya­hya Al She­hri, Sa­lem Al Daws­a­ri og Fa­had Al Muwal­lad. De­res ni­veau er tæt på det, man ser i den span­ske liga.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.