Svag trup med få pro­fi­ler

VM Fodbold 2018 - - Rusland Pulje A -

Lad os ba­re væ­re ær­li­ge: Det ak­tu­el­le rus­si­ske lands­hold er på pa­pi­ret et af de sva­ge­ste slut­run­de­lands­hold, som na­tio­nen har rå­det over – i hvert fald hvis man sam­men­lig­ner spil­ler­ma­te­ri­a­let med tid­li­ge­re ti­ders stær­ke rus­si­ske lands­hold.

Der er kun få spil­le­re til­ba­ge fra den trup, der be­gej­stre­de for ti år si­den ved at nå se­mi­fi­na­len i EM i 2008, men spil­le­re som Vla­di­mir Ga­bu­lov, Jurij Sjirkov og Igor Akinfeev kan ik­ke bæ­re hol­det ale­ne.

Rus­ser­ne skal i ste­det hæn­ge sin hat på den of­fen­si­ve trio be­stå­en­de af Smo­lov, Kokor­in og Alan Dza­go­ev, der i lig­hed med næ­sten he­le trup­pen spiller i den rus­si­ske liga. En und­ta­gel­se er Vil­lar­re­als De­nis Tje­rysjev, men kant­spil­le­ren har ik­ke få­et oce­a­ner af spil­le­tid i den­ne sæ­son og får svært ved at sik­re sig en start­plads til slutrunden.

Den 33-åri­ge Ze­nit-pro­fil Igor De­nisov, som el­lers har mere end 50 A-land­skam­pe på Cv’et, kom­mer næp­pe med i lands­hold­strup­pen, da han blev uven­ner med land­stræ­ner Stanislav Tjertjesov un­der de­res fæl­les tid i Dy­na­mo Moskva og ik­ke har væ­ret ud­ta­get til lands­hol­det, si­den Tjertjesov kom til i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.