Et pat­chwor­k­tæp­pe med man­ge spørgs­måls­tegn

VM Fodbold 2018 - - Saudi-Arabien Pulje A -

Ef­ter­som land­stræ­ner Ju­an An­to­nio Pizzi kun har væ­ret an­sat si­den novem­ber og i skri­ven­de stund blot har stå­et i spid­sen for Sau­di-ara­bi­en i tre træ­nings­kam­pe, er det van­ske­ligt at klo­ge sig på bå­de start­for­ma­tion og fo­re­truk­ne spil­le­re.

Det ser imid­ler­tid ud til, at Pizzi sat­ser på en 4-3-3-for­ma­tion, som han også brug­te som land­stræ­ner for Chi­le, hvor han vandt Co­pa Ame­ri­ca i 2016, men kik­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen til VM. Man kan dog næp­pe for­ven­te et li­ge så of­fen­sivt ud­tryk fra Sau­di-ara­bi­en, der gan­ske en­kelt ik­ke rum­mer sam­me kva­li­tet i spil­ler­trup­pen.

Kant­spil­le­ren Fa­had Al-muwal­lad be­skri­ves som en spæn­den­de of­fen­siv­ty­pe, og han er da også en af de spil­le­re, der har til­bragt for­å­ret som le­je­spil­ler i Spanien, hvor han har væ­ret til­knyt­tet Le­van­te med en bæn­ke­plads i La Liga til føl­ge.

El­lers er ru­ti­ne­re­de skik­kel­ser som Tai­sir Al-jassim og Osama Hawsawi, der beg­ge har spil­let over 100 land­skam­pe, nog­le vig­ti­ge folk på det el­lers uer­far­ne og us­am­men­spil­le­de hold, der efter tre træ­ne­re på ét år er et sandt pat­chwor­k­tæp­pe med man­ge spørgs­måls­tegn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.