Egyp­tens vig­tig­ste spiller MO­HA­MED SA­LAH

VM Fodbold 2018 - - Egypten Pulje A -

Det kræ­ver ik­ke en dok­tor­grad i fod­bold­vi­den at kon­sta­te­re, at Mo­ha­med Sa­lah er den vig­tig­ste spiller for Egyp­ten. Selv­om trup­pen tæl­ler fle­re spil­le­re, der er på kon­trakt i eu­ro­pæ­i­ske klub­ber, er der in­gen stjer­ne så stor som Sa­lah. Egyp­te­ren har væ­ret for­ry­gen­de for Li­ver­pool i den­ne sæ­son, og han spil­le­de også en vig­tig rol­le på vejen til VM med fle­re af­gø­ren­de scor­in­ger. Hvis Egyp­ten skal spil­le no­gen rol­le ved det­te VM, kræ­ver det mål fra Sa­lah. Li­ge præ­cis den di­sci­plin me­strer an­gri­be­ren imid­ler­tid til per­fek­tion. Sa­lah ud­gik af Cl-finalen 26. maj med en skul­der­ska­de men ser ud til at bli­ve klar til at spil­le i Vm-slutrunden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.