Portu­gals vig­tig­ste spiller CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO

VM Fodbold 2018 - - Portugal Pulje B -

Uan­set hvordan vi ven­der og dre­jer det, er po­rtu­gi­sisk suc­ces dybt af­hæn­gig af Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Med 14 mål slut­te­de han næ­stø­verst på top­sco­rer­li­sten og teg­ne­de sig for li­ge knap halv­de­len af Portu­gals i alt 32 mål i kva­li­fi­ka­tio­nen. Han hav­de et sløjt ef­ter­år i La Liga for Re­al Madrid, men har gen­fun­det for­men i for­å­ret og vil væ­re op­sat på at bry­de ”Vm-for­ban­del­sen” hvor det kun er ble­vet til tre mål i 13 kam­pe. Skal Portu­gal langt i tur­ne­rin­gen, skal Ro­nal­do le­ve­re. Så sim­pelt er det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.