De re­van­che­lyst­ne

VM Fodbold 2018 - - Spanien Pulje B - Tekst: Nicolai Lis­berg

For et hold, der fra 2008-2012 gjor­de rent bord med to Em-tri­um­fer og en en­kelt Vm-ti­tel, har de se­ne­ste to slut­run­der væ­ret skuf­fen­de set med span­ske øj­ne. Sær­ligt det pi­n­ag­ti­ge exit for fi­re år si­den skab­te dy­be pan­de­ryn­ker i et fod­bold­for­bund, der ind­til da føl­te sig nær­mest uover­vin­de­ligt, og hvor også ung­doms­hol­de­ne vandt mester­ska­ber.

Efter end­nu en skuf­fen­de slut­run­de for to år si­den blev Ju­len Lope­te­gui ny mand i træ­ner­sæ­det, og un­der den tid­li­ge­re Por­to-træ­ner har Spanien gen­fun­det stor­spil­let fra den gyld­ne æra. Lope­te­gui er sta­dig ube­sej­ret som træ­ner for Spanien, og i kva­li­fi­ka­tio­nen blev det til ni sej­re, en en­kelt uaf­gjort og kun tre ind­kas- se­re­de mål un­der­vejs. Det var ri­ge­ligt til at sik­re dem en su­veræn før­ste­plads i grup­pen for­an Ita­li­en, som de der­med fik re­van­che mod, efter net­op ita­li­e­ner­ne hav­de ud­spil­let dem i ot­ten­de­dels­fi­na­len ved EM i 2016.

Ge­ne­relt set er det et spansk hold, der er på re­van­che­togt og jag­ter op­rejs­ning ved VM i Rusland. Ge­rard Piqué har al­le­re­de sagt, at VM bli­ver hans sid­ste slut­run­de med lands­hol­det, li­ge­som også An­drés Inies­ta for­ven­tes at tak­ke af på den helt sto­re sce­ne. To in­sti­tu­tio­ner i spansk fod­bold, der jag­ter tri­umf og et bed­re far­vel, end det spil­le­re som Xa­bi Alonso, og Xavi fik for fi­re år si­den i Brasilien.

spanien PUL­JE B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.