Spa­ni­ens vig­tig­ste spiller ISCO

VM Fodbold 2018 - - Spanien Pulje B -

Den hjul­be­ne­de an­da­lu­si­er har ik­ke al­tid haft det nemt på klubhol­det, men for la­ro­ja er han ble­vet det of­fen­si­ve om­drej­nings­punkt. Da Spanien vandt med 3-0 i grup­pe­fi­na­len mod Ita­li­en i kva­li­fi­ka­tio­nen, var det på to mål af Isco, og da de tid­li­ge­re i år yd­my­ge­de Ar­gen­ti­na i en ven­skabs­kamp med he­le 6-1, score­de Isco sit før­ste hat­tri­ck for Spanien. Isco har få­et en langt stør­re rol­le un­der Ju­len Lope­te­gui, og med si­ne 26 år har han nu også er­fa­rin­gen til at fø­re Spanien helt til tops til trods for, at han al­drig har spil­let en slut­run­de­kamp for sit land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.