Re­dak­tio­nen spår om VM

Che­fre­dak­tør på Tips­bla­det

VM Fodbold 2018 - - Indhold -

HVAD ER DIN STØRSTE VM-OPLEVELSE?

Jeg var på Soc­cer Ci­ty Sta­di­um i Jo­han­nes­burg for ot­te år si­den, og de små hår på ar­me­ne rej­ser sig sta­dig, når jeg tæn­ker på An­drés Iniest­as mål, som Ra­fa­el van der Vaart for­tæl­ler le­ven­de om i det­te ma­ga­sin, og spa­ni­e­rens hyl­dest på t-shir­ten in­de un­der til den næ­re ven Da­ni Jarque, der dø­de af hjer­te­stop 11 må­ne­der for­in­den. Jeg har væ­ret til fem Cham­pions Le­ague-fi­na­ler, men i de se­kun­der stod det klart for mig, hvor­for VM sta­dig er det største.

HVILKEN VM-KAMP VILLE DU GERNE HA­VE SET LIVE?

Jeg ville gerne ha­ve set Ma­ra­ca­naço i 1950, hvor Uru­gu­ay sen­sa­tio­nelt slog Brasilien på Ma­ra­canã i Rio De Ja­neiro i Vm-finalen. Vi hav­de et fedt interview med Uru­gu­ays mat­chvin­der Alci­des Ghig­gia i Tips­bla­dets Vm-ma­ga­sin op til VM 2010, og da jeg er fa­sci­ne­ret af un­der­gangs-for­tæl­lin­ger­ne i fod­bold, hav­de det væ­ret helt spe­ci­elt at op­le­ve den for­tæt­te­de at­mos­fæ­re, i øv­rigt i den før­ste slut­run­de efter 2. Ver­denskrig.

HVORDAN KLARER DAN­MARK SIG?

Jeg tror, Dan­mark får uven­tet hård mod­stand mod Peru og Au­stra­li­en, og der­ef­ter ry­ger ud af VM mod et fransk hold, der efter en sløv start ta­ger sig sam­men mod Dan­mark og vin­der for at væ­re sik­ker på en plads i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

HVEM VIN­DER?

Brasilien

HVEM BLI­VER VM-TOPSCORER?

Ney­mar

FORTÆL OM DIT BIDRAG TIL MA­GA­SI­NET

Ja­men som che­fre­dak­tør sør­ger jeg jo for, folk af­le­ve­rer til ti­den og skri­ver no­get, der for­hå­bent­lig er an­dre, der vil læ­se. Jeg har talt med den islandske for­fat­ter Hal­l­gri­mur Hel­ga­son om Islands fol­ke- og fod­boldsjæl, for­di han er glø­de­n­de fod­bold­fan og langt bed­re end vi al­min­de­li­ge dø­de­li­ge jour­na­li­ster til at for­tæl­le le­ven­de om, hvor stort et VM er på vulka­nø­en. Jeg har også haft fat i Dan­marks land­stræ­ner Åge Ha­rei­de, men først og frem­mest har jeg stå­et for at or­ga­ni­se­re ar­bej­det ( Tro­els har druk­ket mas­ser af kaf­fe og flyt­tet lidt rundt på nog­le sider i et ex­cel­ark, det er det. VH Re­dak­tio­nen).

SKRIBENTERNE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.