Eriksen: Vejen fra ta­lent til su­per­stjer­ne

26- åri­ge CHRISTIAN ERIKSEN står for­an sin tred­je slut­run­de som A- lands­holds­spil­ler. Han ta­ger til Rusland som lands­hol­dets vig­tig­ste spiller med mas­ser af er­fa­ring, men vejen her­til har væ­ret lang og knol­det. Lands­holdskar­ri­e­ren har så­le­des budt på o p-

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Martin Davidsen

Si­den Christian Erik­sens A-lands­holds­de­but for mere end ot­te år si­den har fyn­bo­en væ­ret fast in­ven­tar på lan­dets bed­ste fod­bold­hold. Efter træ­nings­kam­pen mod Østrig i marts 2010 har Dan­mark spil­let 83 A-land­skam­pe, Christian Eriksen har væ­ret med i trup­pen i 80 af dem, og 77 gan­ge har han væ­ret på ba­nen. Fak­tisk har Christian Eriksen kun meldt af­bud til tre land­skam­pe si­den 2010.

Der er alt­så ta­le om en stor lands­holdskar­ri­e­re, og i dag har Christian Eriksen sta­tus af lands­hol­dets største pro­fil og vig­tig­ste spiller. Men un­der­vejs har han bå­de mødt med­gang og mod­gang, in­den den sto­re for­løs­ning og det en­de­li­ge gen­nem­brud kom un­der Åge Ha­rei­de.

Sam­men med en ræk­ke øjen­vid­ner, der har fulgt Eriksen fra bå­de nært hold og fra di­stan­cen, ser Vm-ma­ga­si­net her nær­me­re på fyn­bo­ens ud­vik­ling som lands­holds­spil­ler gen­nem ti væ­sent­li­ge kam­pe.

Her er Erik­sens lan­ge rej­se til Rusland for­talt gen­nem 10 de­fi­ne­ren­de kam­pe i rødt og hvidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.