Grup­pe B

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Nicolai Lis­berg

Det var ven­tet, at det var spil­le­re som Rui Costa, Deco, Lu­is Fi­go og Nu­no Go­mes, der skul­le fø­re Portu­gal til sto­re tri­um­fer. Den gyld­ne ge­ne­ra­tion blev de kaldt. Tæt­test på suc­ces kom de i 2004, da de tab­te Em-finalen på eget græs til Græken­land, mens de i Vm-sam­men­hæng kom i se­mi­fi­na­len i 2006.

Her­ef­ter gik po­rtu­gi­sisk lands­holds­fod­bold lidt i sig selv. Nu­vel, de var sta­dig re­præ­sen­te­re­de ved slut­run­der­ne og kom også i se­mi­fi­na­len ved EM i 2012, men el­lers var det småt med de sto­re be­drif­ter, og in­gen for­ven­te­de, at det ville æn­dre sig ved EM i Frank­rig for to år si­den. Men Portu­gal gik he­le vejen, og selv­om det var bå­de over­ra­sken­de – og for nog­le også ufortjent – så var det et var­sel om, at den nye, gyld­ne ge­ne­ra­tion var på vej.

Na­ni, Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Pepe spil­le­de al­le sto­re rol­ler ved EM, men det sam­me gjor­de un­ge spil­le­re som Re­na­to San­ches, Rap­haël Gu­er­reiro og João Mário. Til som­mer får de sel­skab af An­dré Silva, Gonça­lo Gu­e­des og Ber­nar­do Silva fra hen­holds­vis AC Milan, Valencia og Man­che­ster Ci­ty. EM tri­um­fen var mu­lig­vis en sva­nesang for nog­le af de æl­dre spil­le­re, men det var også et klart vid­nes­byrd om, at et nyt, gyl­dent kuld af po­rtu­gi­si­ske fod­bold­spil­le­re er på vej.

PORTU­GAL PUL­JE B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.