Grup­pe D

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: An­ders De­hn

Ar­gen­ti­nas re­sul­ta­ter i kva­li­fi­ka­tio­nen og i test­kam­pe­ne si­den ty­der ik­ke li­ge­frem på, at hol­det når Vm-finalen igen den­ne gang, men hvis det gør, ven­ter der spil­ler­ne no­get af en men­tal ud­for­dring. For der har de stå­et før, men fejl­et gang på gang.

Hol­det har væ­ret i finalen i dets tre se­ne­ste tur­ne­rin­ger, to gan­ge Co­pa Améri­ca og VM i 2014, og al­le tre gan­ge er det endt med et sent ne­der­lag i en­ten den for­læn­ge­de spil­le­tid el­ler efter straf­fe­spark­kon­kur­ren­ce. Man skal væ­re skabt af no­get sær­ligt, hvis den slags ik­ke gi­ver ar på sjæ­len og nervø­se træk­nin­ger ved tan­ken om end­nu en fi­na­le.

Der­u­d­over er det må­ske sid­ste chan­ce for den nu­væ­ren­de ge­ne­ra­tions bæ­ren­de kræf­ter, hvis de vil vin­de no­get stort. Gan­ske vist var nog­le af dem med til at ta­ge Ol-guld i 2008, men det tå­ler in­gen sam­men­lig­ning med VM.

Folk som Lio­nel Mes­si, Án­gel Di María (som I kan hø­re mere fra i et interview i Tips­bla­det op til VM), Ser­gio Agüero, Gon­za­lo Hi­gu­aín, Lucas Big­lia og Éver Ba­ne­ga har en­ten run­det 30 år el­ler gør det un­der slutrunden. Hvis de over­ho­ve­det er med om fi­re år, er det næp­pe på toppen af de­res kar­ri­e­rer.

Hvad an­går Mes­si, er det for­ment­lig nu el­ler al­drig, hvis han skal løf­te sin arv op på et end­nu hø­je­re ni­veau og om­si­der vin­de no­get, end­da det største af det he­le, med Ar­gen­ti­na.

AR­GEN­TI­NA PUL­JE D

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.