Grup­pe E

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Martin Davidsen

Bra­si­li­ens VM for fi­re år si­den end­te i tå­rer. Der var tå­rer, da Ney­mar måt­te for­la­de VM efter et co­lom­bi­ansk over­fald i kvart­fi­na­len. Der var tå­rer, da Brasilien blev smadret med 1-7 af Tys­kland i se­mi­fi­na­len. Og der var også tå­rer, da Brasilien end­te med at bli­ve num­mer fi­re efter en tabt bron­ze­kamp mod Hol­land ved sam­me slut­run­de.

Brasilien er et fø­lel­ses­la­det land, men hvis alt går, som bra­si­li­a­ner­ne øn­sker til som­mer, skal der ik­ke græ­des den­ne som­mer – med min­dre det da er glæ­des-saltvand fra tå­re­ka­na­ler­ne.

Brasilien går ind til den­ne Vm-slut­run­de som en af de ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter, og selv­om Ney­mar har ud­talt, at han ik­ke tæn­ker på VM i Rusland som en re­van­che for hjem­me­ba­neskuf­fel­sen for fi­re år si­den, vil det net­op væ­re dén hi­sto­rie, der for­tæl­les til som­mer.

De se­ne­ste tre slut­run­der har re­elt væ­ret skuf­fen­de, for­di Brasilien ik­ke er kom­met i finalen, hvor na­tio­nen i eget selv­bil­le­de hø­rer til, og det vil væ­re pas­sen­de at mar­ke­re 60-året for den før­ste bra­si­li­an­ske tri­umf samt Pelés ind­træ­den i Vm-hi­sto­ri­en med et nyt ver­dens­mester­skab.

Den­gang kom tri­um­fen i hus nog­le år efter en stor Vm-skuf­fel­se på hjem­me­ba­ne. Nu er mu­lig­he­den der igen. Kan Brasilien vin­de sin sjet­te Vm-ti­tel i hi­sto­ri­en?

BRASILIEN PUL­JE E

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.