Grup­pe H

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Med en flot grup­pe­sejr i kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor Dan­mark blev hen­sat til an­den­plad­sen, bur­de po­lak­ker­ne kom­me til VM med en vis pon­dus og tro på eg­ne ev­ner. Men sand­he­den er, at hver­ken eks­per­ter, jour­na­li­ster og må­ske end­da spil­ler­ne selv ik­ke helt ved, hvad man kan for­ven­te af hol­det i Rusland.

Der er kva­li­tet i mand­ska­bet, om det skal der ik­ke her­ske tvivl, men med et ge­ne­ra­tions­skif­te rundt om hjør­net er der be­kym­ring om, hvem der står næst i ræk­ken af pol­ske lands­holds­spil­le­re. Pro­fi­ler som Ka­mil Glik, Jakub Blaszy­kowski og Lukasz Piszczek er kom­met op i 30’er­ne uden, at den næ­ste ge­ne­ra­tion er li­net op til at over­ta­ge. Der mang­ler slet og ret bred­de i hol­det.

Kom­mer det så til at ko­ste, når tin­ge­ne spid­ser til i Rusland? Må­ske, må­ske ik­ke. Men re­a­li­te­ter­ne er, at VM 2018 meget vel mere kan kom­me til at lig­ne EM 2012, hvor Po­len fl­op­pe­de på hjem­me­ba­ne, frem­for EM for to år si­den, hvor po­lak­ker­ne le­ve­re­de en god præ­sta­tion og nå­e­de kvart­fi­na­len.

Land­stræ­ner Adam Nawalka har dog tid­li­ge­re vist, at han kan få hol­det på ret­te kurs, når spil­let slin­grer. Den­ne gang har han ba­re et helt fod­boldt­os­set lands ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger på nak­ken. Hel­dig­vis for ham har han selv­føl­ge­lig sta­dig Ro­bert Lewan­dowski på toppen.

PO­LEN PUL­JE H

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.