SHIN TAE-YONG

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Jo­hn Du­er­den

Hvordan ser du je­res pul­je­mod­stan­de­re?

”Vi kan ana­ly­se­re Tys­kland ud fra de to før­ste Vm-kam­pe, så dem fo­ku­se­rer vi ik­ke på nu. Men vi ser meget grun­digt på vo­res to før­ste mod­stan­de­re, Sve­ri­ge og Me­xi­co. Vi sam­ler alt ind, end­da per­son­li­ge in­for­ma­tio­ner om mod­stan­de­rens spil­le­re, som vi vil gi­ve vi­de­re til vo­res eg­ne spil­le­re. Vi ved, vi mø­der go­de hold ved VM, præ­cis som man for­ven­ter at gø­re ved en slut­run­de. Det er op til os at vi­se, at vi er et godt hold. Jeg er sik­ker på, at in­gen syd­kore­ansk fan vil væ­re til­freds med, at vi ta­ber al­le tre kam­pe. Uan­set om vi ta­ber el­ler vin­der de tre kam­pe, vil fan­se­ne kræ­ve af os, at vi le­ve­rer vo­res al­ler­bed­ste. Med det in men­te skal vo­res spil­le­re stå sam­men.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.