HERVÉ RENARD

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvad stod ma­rok­kansk fod­bold for, før du kom til? ”Jeg har en as­si­stent i Mustap­ha Had­ji, der har spil­let to Vm-slut­run­der, så ham har jeg dis­ku­te­ret man­ge ting med, si­den jeg fik job­bet. I lang tid har Ma­rok­ko haft go­de spil­le­re, men i 10 år var der et pro­blem med sam­men­hol­det.”

Du ta­ler om sam­men­hold og team­spi­rit. Men hvad er din for­ma­tion og fod­bold­fi­lo­so­fi? ”Vi har et godt hold, der kan spil­le mod og kon­kur­re­re med hvem som helst. Vi har man­ge go­de spil­le­re med for­skel­li­ge styr­ker. Det er sær­de­les vig­tigt at ha­ve i en trup. Ma­rok­ko har en god blan­ding af un­ge og meget er­far­ne spil­le­re. Vi er ik­ke ban­ge for no­gen som helst.” Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.