BERT VAN MARWI­JK

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Du har ik­ke haft ret lang tid med Au­stra­li­en før VM. Er det ik­ke en ulem­pe? ”Jeg tæn­ker ik­ke over det, for det er ik­ke no­get, der står til at æn­dre. Vi hav­de to kam­pe i marts og én i maj. Vi er på lejr i Eu­ro­pa, før vi har yder­li­ge­re ni-ti dage i Rusland. De tre uger, vi har sam­men, er meget vig­ti­ge for mig.”

Hvordan ser du Vm-pulj­en? ”Kun én ting tæl­ler: at over­le­ve grup­pen. Jeg tæn­ker ik­ke læn­ge­re end det. Jeg tæn­ker ik­ke en­gang ud over åb­nings­kam­pen mod Frank­rig. Den kamp er nøg­len nu, og vi skal al­le ha­ve fo­kus på den. Alt kom­mer til at dre­je sig om, hvordan vi kan over­le­ve grup­pen.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.