HERNÁN DARIO GÓMEZ

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold - Interview af Carl Worswi­ck

Hvad har du med fra dine tid­li­ge­re Vm-slut­run­der med Co­lom­bia og ­Ecu­a­dor? ”Jeg har lært meget i al­le de lan­de, jeg har væ­ret. Jeg har væ­ret ­ til fi­re Vm-slut­run­der, tre med Co­lom­bia og en med Ecu­a­dor, og de er­fa­rin­ger be­tød be­stemt no­get for Pa­na­mas kva­li­fi­ka­tion.”

Hvad vil væ­re en suc­ces for Pa­na­ma? ”Det er en suc­ces, hvis vi går ud og præ­ste­rer på en må­de, der ska­ber respekt. Det er ok, hvis vi ta­ber kam­pe, men vi vil ik­ke ha­ve tæsk, og vi vil væ­re sik­re på, at al­le gi­ver de­res yp­per­ste for, at vi får po­si­ti­ve re­sul­ta­ter.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.