JOSÉ PÉKERMAN

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Carl Worswi­ck

I skrev hi­sto­rie i 2014 ved at nå kvart­fi­na­len. For­ven­ter folk end­nu mere den­ne gang?

”Det er ud­mær­ket, fod­bold er kræ­ven­de, og så­dan er det. Men det er vig­tigt, at vo­res nye spil­le­re, der spiller de­res før­ste VM, væn­ner sig til dis­se hø­je for­vent­nin­ger.”

Fortæl om dis­se nye spil­le­re. Hvad kan man for­ven­te af dem?

”Jeg har al­tid haft tro på ung­dom­men, på frem­skridt og på at gi­ve spil­le­re chan­cen. Som Ja­mes [ Rodrígu­ez] bra­ge­de igen­nem ved se­ne­ste VM, har vi nu spil­le­re som Wíl­mar Bar­rios, Edwin Car­do­na og Frank Fa­bra, der kan sup­ple­re den er­fa­ring, [ Ju­an] Cu­adra­do og Ja­mes har. Men vi har også den bedst mu­li­ge nye spiller, man kan øn­ske sig til et VM, nem­lig Falcao, der jo gik glip af det se­ne­ste VM på grund af en ska­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.