ADAM NAWALKA Over­ve­jer du tak­ti­ske æn­drin­ger for­ud for slutrunden?

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Da­ri­usz Ku­rowski

”Vi vil gerne brin­ge fle­re tak­ti­ske mu­lig­he­der ind i vo­res spil. Vo­res grund­sy­stem om­fat­ter fi­re for­svars­spil­le­re, og det kan vi sta­dig for­bed­re. Men vi for­sø­ger os med tre for­svars­spil­le­re i ven­skabs­kam­pe­ne og ta­ger så den en­de­li­ge be­slut­ning. Vi vil ha­ve mu­lig­he­den for at la­ve æn­drin­ger i det tak­ti­ske sy­stem un­der­vejs i kam­pe­ne el­ler li­ge før kamp­start.”

Hvordan ser du je­res grup­pe?

”Jeg er godt til­freds med grup­pen. Vi var klar til at mø­de ver­dens gi­gan­ter, men dem fik vi ik­ke. Vi skal væ­re per­fekt for­be­red­te."

po­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.