ALIOU CISSÉ

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Kan et afri­kansk hold ska­be en stor over­ra­skel­se, som Se­ne­gal gjor­de ved VM i 2002?

”Et afri­kansk hold el­ler et hold fra et an­det kon­ti­nent kan gø­re det godt. Afri­ka har fle­re og fle­re hær­de­de spil­le­re. For­skel­len bli­ver sta­digt min­dre. Ik­ke ét hold del­ta­ger ved VM som fyld, og de afri­kan­ske hold er in­gen und­ta­gel­se.”

Dit hold er meget fy­sisk. Bli­ver det en for­del i Rusland?

”Det er be­stemt ik­ke et han­di­kap. Vi hol­der meget øje med vo­res spil­le­res at­le­ti­ske ni­veau. Se­ne­gal er ik­ke det ene­ste hold, der ny­der godt af fy­sisk stær­ke spil­le­re.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.