STANISLAV TJERTJESOV

VM Fodbold 2018 - - Trænerne -

En ræk­ke af dine spil­le­re er ude af VM med al­vor­li­ge ska­der...

”Vi har især væ­ret tvun­get til æn­drin­ger i de­fen­si­ven, og må­ske skal vi end­da æn­dre vo­res sy­stem. Det er op til mig at træf­fe de rig­ti­ge valg. Jeg er tvun­get til at æn­dre pla­ner­ne.”

Hvad be­kym­rer dig mest: et hul­let for­svar el­ler vaku­um­met i an­gre­bet?

”Jeg be­kym­rer mig al­drig. Fod­bold uden ska­der er ik­ke fod­bold. Vi skal ha­ve det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen og stil­le det rig­ti­ge hold.”

Er du enig i, at I er hav­net i VM'S let­te­ste pul­je?

”Sau­di-ara­bi­en, Egyp­ten og Uru­gu­ay er ik­ke Frank­rig, Ar­gen­ti­na el­ler Tys­kland, men vo­res mod­stan­de­re er nu al­li­ge­vel go­de hold. Tag Egyp­ten. De har ik­ke et stort navn i fod­bold, men de har ad­skil­li­ge spil­le­re i Pre­mi­er Le­ague og en top­spil­ler i Mo­ha­med Sa­lah. De fle­ste vil un­der­vur­de­re egyp­ter­ne. Det gør vi ik­ke.” Interview af Ki­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.