Sa­lah og al­le de an­dre

VM Fodbold 2018 - - Egypten Pulje A -

Med Hector Cupér som træ­ner, er der ik­ke me­gen tvivl om den egyp­ti­ske taktik. Det hand­ler om de­fen­siv struk­tur, hårdt ar­bej­de – og så Mo­ha­med Sa­lah. I 31 land­skam­pe un­der den ar­gen­tin­ske land­stræ­ner har Egyp­ten blot luk­ket 17 mål ind, mens det er ble­vet til 16 cle­an she­ets, og med Mo­ha­med Sa­lah som farlig front­mand kan Egyp­ten godt gø­re ondt på de tre pul­je­mod­stan­de­re fra Rusland, Sau­di-ara­bi­en og Uru­gu­ay. Trup­pen tæl­ler man­ge spil­le­re fra den hjem­li­ge egyp­ti­ske liga, men der er også an­dre end Sa­lah fra eu­ro­pæ­i­ske liga­er, der er værd at hol­de øje med. I an­gre­bet skal Ah­med ’Kouka’ Ma­h­goub fra Spor­ting Bra­ga i Portu­gal kæm­pe om en plads i star­top­stil­lin­gen mod Marwan Mos­hen, der gan­ske vist spiller i Al Ahly, men har væ­ret en del af lands­hol­det gen­nem lang tid. Da Egyp­ten blev num­mer to ved Afri­can Cup of Na­tions i 2017, score­de hol­det kun fi­re mål i or­di­nær tid på vej mod finalen, så det er den de­fen­si­ve ba­se med Ah­med He­ga­zi og Ali Ga­br fra West Bromwich, der sam­men med midt­ba­ne­fol­ke­ne El­ne­ny og Ha­med skal ud­gø­re hol­dets ry­grad. Re­sten er op til Sa­lah, hvis han bli­ver klar efter sin ska­de i Cham­pions Le­ague-finalen. Bli­ver han ik­ke klar, bli­ver Egyp­tens so­li­de de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion end­nu vig­ti­ge­re, mens midt­ba­nen an­ført af Ar­se­nals Mo­ha­med El­ne­ny skal for­val­te de få må­l­chan­cer sær­de­les godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.