Er­fa­rent hold med un­ge nu­an­cer

VM Fodbold 2018 - - Uruguay Pulje A -

Efter en stærk start på kva­li­fi­ka­tio­nen røg Uru­gu­ay ind i en svær pe­ri­o­de med tre ne­der­lag i træk mod Chi­le, Brasilien og Peru. De kam­pe vi­ste spræk­ker i den el­lers så so­li­de de­fen­siv, og er­far­ne Oscar Tabárez fo­re­tog der­for nog­le æn­drin­ger på hol­det. På ba­ck­er­ne er yn­gre kræf­ter som Laxalt og Va­re­la kom­met ind, mens Ju­ven­tus-te­e­na­ge­ren Rod­ri­go Ben­tan­cur er ved at bi­de sig fast i star­top­stil­lin­gen, hvor den 19-åri­ge Fe­de­ri­co Val­ver­de også ban­ker på. Den gam­le sang om det bund­so­li­de og ru­ti­ne­re­de Uru­gu­ay-hold har alt­så få­et nog­le ung­dom­me­li­ge nu­an­cer, men selv­om et ge­ne­ra­tions­skif­te er i gang og ud­tryk­ket er ble­vet lidt mere of­fen­sivt, må man sta­dig for­ven­te, at Uru­gu­ays be­røm­te jern­de­fen­siv vil væ­re en tryg ba­se for Tabárez og kom­pag­ni, som le­ve­re­de ot­te cle­an she­ets i 18 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe Helt frem­me er Suárez og Ca­va­ni en fryg­tind­g­y­den­de duo, der for tred­je slut­run­de i træk kan gø­re Uru­gu­ay til et stærkt mand­skab, som kan væ­re out­si­der til en kvart­fi­na­le­plads – el­ler må­ske end­nu mere.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.