Hvis vi be­stem­te

VM Fodbold 2018 - - Portugal Pulje B -

Så op­gav Fer­nan­do Santos sin til ti­der de­fen­si­ve taktik og gav i ste­det den nye, gyld­ne ge­ne­ra­tion frit spil rent of­fen­sivt. Vi er med på, at det var de­fen­si­ven, der sik­re­de guld i Frank­rig, men den ræk­ker ik­ke til en gen­ta­gel­se i Rusland. Med spil­le­re som Rap­haël Gu­er­reiro, Ber­nar­do Silva og Gonça­lo Gu­e­des er der så meget fart og kre­a­ti­vi­tet, at Portu­gal kun­ne gå hen og bli­ve VM’S kæ­le­dæg­ger, hvis el­lers de får lov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.