Hvis vi be­stem­te

VM Fodbold 2018 - - Marokko Pulje B -

Så valg­te Hervé Renard at gi­ve mere spil­le­tid til Schal­kes Ami­ne Ha­rit. Han har en stor ak­tie i Schal­kes flot­te sæ­son, selv­om det ik­ke umid­del­bart kan af­læ­ses i hver­ken op­læg el­ler score­de mål, så har han skabt et utal af chan­cer. Er ut­ro­lig let­be­net og kan skif­te ret­ning på et split­se­kund. Kan sær­ligt mod en lidt tung po­rtu­gi­sisk midt­ba­ne ska­be pro­ble­mer, hvis el­lers Renard tør gi­ve ham chan­cen som of­fen­siv midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.