Hvis vi be­stem­te

VM Fodbold 2018 - - Iran Pulje B -

Så valg­te vi en min­dre be­tyd­nings­fuld rol­le til As­hkan Dej­a­gah, der selv­om han ik­ke hav­de en klub i sto­re de­le af kva­li­fi­ka­tio­nen, al­li­ge­vel var anfører. En knæ­ska­de har be­ty­det, at han kun har få­et 14 mi­nut­ter for Not­ting­ham Fo­rest i den­ne sæ­son, mens det i alt kun er ble­vet til 43 mi­nut­ters første­holds­fod­bold si­den ja­nu­ar 2017. Dej­a­gah er en po­pu­lær her­re i Iran og hos Car­los Queiroz, men der er ik­ke plads til så sto­re ven­ne­tje­ne­ster ved en Vm-slut­run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.