7 Spil­let og un­der­hold­nings­værd ien ved VM 2018 sam­men­lig­net med EM 2016, hvor 16 ud af 24 hold gik vi­de­re fra grup­pe­spil­let

VM Fodbold 2018 - - Henrik Dalsgaard -

”Jeg mener af prin­cip, at man som træ­ner ene­ste fod­bold­kamp. skal sæt­te hol­det Så kan der væ­re op til at vin­de hver for at få et godt kam­pe, hvor man re­sul­tat, men jeg skal spil­le an­der­le­des stan­de­ren. Vi er sy­nes ik­ke om at ik­ke go­de til at få over­la­de ini­ti­a­ti­vet til mo­det re­sul­tat ud af til­freds med at for­sva­re, kam­pe, hvor vi ba­re stil­ler år. som ek­sem­pel­vis os På lands­hol­det Ita­li­en har væ­ret og i dansk fod­bold me­ster til i man­ge ce­ska­ben­de og har vi et prin­cip om at ville spil­le kom­me til af­slut­nin­ger. chan­pu­bli­kum får at Jeg hå­ber også, se ge­ne­relt ved det er den ty­pe sik­kert tænkt Vm-slutrunden. fod­bold, os, at vi skal Det fortje­ner folk, vil gå an­gri­be i al­le kam­pe, og vi har helt til kam­pe­ne med uan­set en tro på, at hvem vi står over­for. vi selv kan vin­de Vi tå­l­mo­dig­hed til, at vi skal for­sø­ge kam­pen. Jeg har slet ik­ke at fed­te et 0-0-re­sul­tat bol­den, er vi dyg­ti­ge hjem. Når vi ik­ke til at for­sva­re sam­men, har kom­me til go­de og jeg bå­de chan­cer og få mu­lig­he­den hå­ber og tror, at vi vil ste hold ved VM. for at vin­de Jeg ven­der of­te kam­pe over selv de bed­ven­de­punkt for til­ba­ge til vo­res hol­det. Vi hav­de 1-1-kamp mod en god må­l­mand Tys­kland som et for i den ty­pe kam­pe. i den Men vi vok­se­de kamp, og det er der brug er.” af at spil­le mod de bed­ste, som Tys­kland

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.