Før 1864

Weekendavisen - - Opinion -

Stig Wør­mer, lek­tor, hi­sto­ri­ker Ama­ger­fæl­led­vej 36, 2300 Kbh. S

In­ge Adri­an­sen og Ste­en Bo Frand­sens bog Ef­ter 1864 fik en ud­før­lig om­ta­le med in­ter­view i WA den 19. fe­bru­ar. Det års­tal kan da lam­me en­hver! Ber­tel Haar­der ud­tal­te en­gang, at 1864 var det stør­ste ne­der­lag i Dan­marks hi­sto­rie, og det gjor­de han vel ik­ke ba­re, for­di han er op­vok­set ved Flens­borg Fjord. Men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.