En un­der­lig fisk

Weekendavisen - - Ideer -

Hvil­ket dyr har øj­ne­ne sid­den­de på en tvær­gå­en­de stilk og ga­bet fuld af tæn­der for en­den af en lang sna­bel? Den gå­de har palæ­on­to­lo­ger i år­ti­er for­søgt at lø­se. Dy­ret, der pas­ser på be­skri­vel­sen, kal­des populært Tul­ly-monste­ret, på lat­in Tul­li­mon­strum gre­ga­ri­um. Den var cir­ka 10 cen­ti­me­ter lang og svøm­me­de rundt for godt 300 mil­li­o­ner år si­den. Men var den et blød­dyr? El­ler må­ske en orm? El­ler en form for led­dyr? Ef­ter at ha­ve sam­men­lig­net me­re end 1200 fos­si­ler er for­ske­re fra Ya­le Uni­ver­si­ty nu nå­et frem til, at Tul­li­mon­strum gre­ga­ri­um hav­de rygsøj­le og ha­le­fin­ne og alt­så var et hvir­vel­dyr; sand­syn­lig­vis en sær fæt­ter til vor tids åle­lig­nen­de rund­mun­de, og­så kendt som lam­p­ret­ter.

RE­KON­STRUK­TION: SE­AN MCMAHON/YA­LE UNI­VER­SI­TY FO­TO: PAUL MAY­ER/THE FIELD MU­SE­UM OF NA­TU­RAL HI­STORY

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.