Vi­den og tro

Weekendavisen - - Ideer -

Hen­ning Re­els­bo Pa­stor eme­ri­tus Ama­ger­fæl­led­vej 18 2300 Kø­ben­havn S

Kan vi­den­skab og re­li­gion gå i spand, el­ler er de fød­te an­ta­go­ni­ster? Det spørgs­mål be­skæf­ti­ger Jens Olaf Pepke Pe­der­sen sig med i Ide­er #6. Vi­den­ska­ben byg­ger på kaus­a­li­te­ten, den for­kla­rer ver­den ved at fin­de år­sags­sam­men­hæn­ge. Men kausa-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.