Lit­te­ra­tur­pris 2017.

Weekendavisen - - Berlingske Tidende -

Hvem har skre­vet årets bed­ste bog? Stem på en af de ti kan­di­da­ter.

Ur­su­la And­kja­er Ol­sen: Kri­se­ha­ef­ter­ne. 472 si­der. Gyl­den­dal.

an­dora var en ud af en hel flok af ivrigt enspo­re­de al­ter ego­er i Ur­su­la And­kja­er Ol­sens over­rum­p­len­de bran­do­ri­gi­na­le de­but­bog, Lulus san­ge og ta­ler, 2000. Nu er Pan­dora til­ba­ge som ho­ved­per­son og jeg­forta­el­ler i And­kja­er Ol­sens før­ste ro­man, Kri­se­ha­ef­ter­ne, en ik­ke min­dre flam­men­de egen­sin­dig kre­a­tion. Og når Pan­dora er forta­el­le­ren, er hen­des ro­man jo klart nok hen­des le­gen­da­ri­ske ae­ske som en pi­vå­ben mur­sten, hvor­fra samt­li­ge ulyk­ker, per­son­li­ge så­vel som ci­vi­li­sa­to­ri­ske, fa­rer ud, mens de bli­ver kom­men­te­ret, skif­te­vis hid­sigt og kolds­in­digt, fortum­let og for­grublet, af Pan­dora selv. De per­son­li­ge ulyk­ker er to ka­er­lig­heds­u­lyk­ker, en gam­mel og en ny­lig, og de uci­vi­li­se­re­de fø­lel­ser, beg­ge ulyk­ker frem­kal­der hos Pan­dora, hen­holds­vis ha­evn­ger­rig­hed og bit­ter­hed, mens de ci­vi­li­sa­to­ri­ske ulyk­ker er de sa­ed­van­li­ge dom­me­dags­nyhe­der. Pan­dora or­ga­ni­se­rer sin ae­skes nå­des­lø­se at­tak som en fy­gen af frag­men­ter, al­de­les up­let­tet af plot, hvor kun én lov her­sker, in­ten­si­te­tens, i hjer­te­kam­mer og hjer­ne­vin­din­ger.

PLars Bukdahl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.