Of­re

Weekendavisen - - Opinion -

Eva Ma­h­ler Lil­lie Ho­ved­ga­den 14 4470 Svebøl­le

Jeg er et for­tids­levn, der ik­ke for­står den vej, vo­res sam­fund be­va­e­ger sig i. Og jeg for­står i sa­er­de­les­hed ik­ke al­le de men­ne­sker, der skub­ber sam­funds­vog­nen i den ret­ning. Al di­a­log er til­sy­ne­la­den­de op­hørt, og al­le er of­re. Hvad en­ten de vil va­e­re det el­ler ej. De er of­re for pa­tri­ar­ka­tet, of­re for ra­cis­me, of­re for vold­ta­egtskul­tur, of­re for klas­se­sam­fun­det, of­re for fed­me­cha­u­vi­nis­me… find selv på fle­re, for der er nok at va­el­ge imel­lem, og det er synd for al­le. In­gen de­fi­ne­rer sig til­sy­ne­la­den­de mere som med­lem­mer af vo­res fa­el­les sam­fund, men som med­lem­mer af hver sin of­fer­grup­pe. Og hvis ik­ke de selv gør det, er der ik­ke man­gel på »vel­me­nen­de« men­ne­sker, der ger­ne vil gø­re det for dem. De mest in­to­le­ran­te, ra­ci­sti­ske og se­xi­sti­ske men­ne­sker, jeg er stødt på, er desva­er­re de sam­me men­ne­sker, der på­berå­ber sig at va­e­re rum­me­li­ge og to­le­ran­te. For net­op dé men­ne­sker sor­te­rer an­dre men­ne­sker ef­ter køn, et­ni­ci­tet, seksu­a­li­tet etc. og de­fi­ne­rer det en­kel­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.