Kul­tur-Bre­xit

Weekendavisen - - Kultur -

Nej, man kan ik­ke bli­ve Eu­ro­pa­ei­sk Kul­tur­ho­vedstad, når man går og mel­der sig ud af EU. Det­te var i for­ri­ge uge den kla­re be­sked fra EU-Kom­mis­sio­nen til fem bri­ti­ske by­er – Le­eds, Dun­dee, Milt­on Key­nes, Not­ting­ham og Bel­fast – som hver har in­ve­ste­ret mil­li­o­ner i for­sø­get på at bli­ve ud­pe­get som Kul­tur­ho­vedstad 2023. Det­te år var det el­lers en bri­tisk by, der stod for tur sam­men med en un­garsk by. Det vil­le va­e­re tred­je gang, en bri­tisk by fik ae­ren, ef­ter Glas­gow i 1990 og Li­ver­pool i 2008. Der vil­le ef­ter alt at døm­me og­så va­e­re en øko­no­misk ge­vinst at hen­te. I 2008 ge­ne­re­re­de de 170 mil­li­o­ner pund, som Li­ver­pool in­ve­ste­re­de i pro­jek­tet, an­gi­ve­ligt 750 mil­li­o­ner pund. Pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa May er­kla­e­rer sig »ue­nig« i af­gø­rel­sen. »Vi fø­rer sta­dig dis­kus­sio­ner med EU-Kom­mis­sio­nen,« ud­tal­te May til The Gu­ar­di­an. Tom Wat­son, kul­tu­r­ord­fø­rer for La­bour, ud­tryk­te med­fø­lel­se med de fem by­er, der hav­de hå­bet på »en saltvand­s­ind­sprøjt­ning, turis­me og lo­kal stolt­hed«. I The Gu­ar­di­an ret­te­de han skyt­set mod den kon­ser­va­ti­ve re­ge­ring: »Re­ge­rin­gen må nu for­kla­re, hvor­dan den vil sik­re, at Bre­xit ik­ke iso­le­rer os kul­tu­relt fra Eu­ro­pa.« He­rald Scot­land ci­te­re­de den skot­ske første­mi­ni­ster, Ni­co­la Stur­geon, (fo­to) fra Scot­tish Na­tio­nal Par­ty. Hun ae­r­gre­de sig på Dun­de­es veg­ne: »Kul­tur­ho­vedstad-bud­det er blot det se­ne­ste of­fer for, at de kon­ser­va­ti­ve har va­e­ret be­sat­te af at få os ud af EU mod vo­res vil­je. De bur­de skam­me sig.« Iføl­ge Yor­ks­hi­re Eve­ning Post har de fem by­er nu sam­let et hold juri­ster for i fa­el­les­skab at ta­ge sa­gen op med EU-Kom­mis­sio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.