Ud i san­det

Weekendavisen - - Kultur -

Til­ba­ge til Mon­tauk (Rück­ke­hr nach Mon­tauk – Re­turn to Mon­tauk). In­str.: Vol­ker Schlön­dor­ff. Ma­nus: Colm Tói­bin og Vol­ker Schlön­dor­ff. Fo­to: Jérô­me Alméras. 106 min. Tys­kland-Ir­land-Frank­rig 2017. 21 bi­o­gra­fer.

Det er na­tur­lig­vis be­kra­ef­ten­de, når go­de, mod­ne kunst­ne­re prø­ver at la­ve en vok­sen ka­er­lig­heds­film. Det er af­gjort og­så po­si­tivt, at der fin­des

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.