Ret­tel­se

Weekendavisen - - Bøger -

I sid­ste uges an­mel­del­se af Jes­per Clem­men­sens »Skyg­ge­mand – Flugt­hja­el­per i den kol­de krigs Ber­lin« skrev jeg, at den tid­li­ge­re tys­kland­skor­re­spon­dent Flem­m­ing Sø­ren­sen »me­nes« at va­e­re iden­tisk med den lands­for­ra­e­de­ri­ske, dan­ske st­a­si­a­gent »Fla­me«, men fak­tisk in­drøm­me­de Sø­ren­sen blankt over for Po­li­ti­ken i 1998, at han vit­ter­lig var »Fla­me«. Hvad va­er­re er, så skrev jeg i an­mel­del­sen, at Sø­ren­sen sta­dig le­ver, men han dø­de i 2012. Jeg be­kla­ger fejl­e­ne. Jes­per Vind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.