Så­dan stem­mer De

Weekendavisen - - Bøger -

Send De­res stem­me til

(kun gyl­dig ved op­gi­vel­se af or­dre-/abon­ne­mentsnum­mer, navn og adres­se) el­ler be­nyt stem­me­sed­len her på si­den. Der kan stem­mes én gang. Af­stem­nin­gen slut­ter tirs­dag den 9. ja­nu­ar 2018. Vin­de­ren of­fent­lig­gø­res i We­e­ken­da­vi­sen fre­dag den 26. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.