Stem­me­sed­del

Weekendavisen - - Bøger -

Af de indstil­le­de va­er­ker til We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris 2017 gi­ver jeg min stem­me til: For­fat­ter + ti­tel: Mit navn: Adres­se: Post­num­mer og by:

Stem­me­sed­len er kun gyl­dig med fuld an­gi­vel­se af navn og adres­se. Sen­des til We­e­ken­da­vi­sen, Pi­le­stra­e­de 34, 1147 Kø­ben­havn K, ma­er­ket »Lit­te­ra­tur­pris«. (Fo­toko­pi­e­re­de stem­me­sed­ler god­ken­des ik­ke).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.