Hon­du­ras

Weekendavisen - - Faktisk -

I det fat­ti­ge mel­le­ma­me­ri­kan­ske land Hon­du­ras har en magt­fuld kli­ke af po­li­ti­ke­re og rig­ma­end snydt sig til en valgsejr. De­res fa­vo­rit blev kun pra­esi­dent tak­ket va­e­re fusk med stem­mer­ne. Det er ik­ke før­ste gang. »Vi er ik­ke et rig­tigt de­mo­kra­ti,« for­tal­te man­ge mig al­le­re­de i 2009 i ho­ved­sta­den Te­guci­gal­pas en­de­lø­se, stø­ve­de fat­tig­kvar­te­rer. De­mo­kra­ti be­ty­der, at man selv va­el­ger si­ne le­de­re, og så­dan et land er som re­gel ra­rest at bo i. Men og­så den­gang hav­de de magt­ful­des fa­vo­rit vun­det på ufin manér: Den kan­di­dat, som man­ge fat­ti­ge hav­de valgt som pra­esi­dent, var for­in­den ble­vet bort­ført i sin py­ja­mas midt om nat­ten af ha­e­ren og flø­jet ud af lan­det. Han var en elen­dig pra­esi­dent, men var trods alt valgt helt lov­ligt. At der nu sny­des igen, for­sta­er­ker man­ges fø­lel­se af, at nok må de va­el­ge selv – men kun hvis de va­el­ger én, som de med pen­ge­ne og våb­ne­ne kan li­de. Der har he­le den­ne uge va­e­ret vold­som­me kam­pe mel­lem vre­de de­mon­stran­ter og po­li­ti i Hon­du­ras. Magnus Boding Hansen

ILL.: DIS­NEY

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.