Løs­nin­ger nr. 47

Weekendavisen - - Hovedbrud -

Han har i den­ne nat med eng­leska­re: fra Nu rin­der so­len op af Th. Kingo.

Har jeg nu hu­sket al­le ting: fra Li­vets gla­e­der af Mo­gens Dam.

Man skal sa­ed føl­ge el­ler ODQG Á\ fra Pe­ter Lå­les ord­s­progs­sam­ling.

3DO\QRORJL vi­den­ska­ben om po­l­len og spo­rer, de­res byg­ning, ke­mi­ske sam­men­sa­et­ning, spredning og fo­re­komst. G26

Ta­nis: ru­in­høj i det nor­døst­li­ge Nil­del­ta, hvor kon­ger­ne fra det 21. og 22. dy­na­sti be­gra­ve­des med guld- og sølvskat­te; man­ge af dis­se beÀn­der sig i dag på Det Egyp­ti­ske Mu­se­um i Cairo. P9

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.