For­fat­ter­hånd­va­erk

Weekendavisen - - Bøger -

Hvor­dan skri­ver man en bi­o­gra­fi, en do­ku­men­ta­risk bog el­ler en hi­sto­risk ro­man? I tre in­ter­view un­der­sø­ger Heidi Lau­ra vej­en fra ide til fa­er­digt ar­bej­de. Det­te er den før­ste ar­ti­kel i se­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.