Prista­le

Weekendavisen - - Bøger -

Ste­en Vis­holm Krystal­ga­de 6, II 1172 Kø­ben­havn K

Jeg er ked af, at Freud skal ha’ »fin­ge­ren« i for­bin­del­se med Na­ja Ma­rie Aidts prisvin­den­de bog Har dø­den ta­get no­get fra dig så giv det til­ba­ge. Carls bog. Aidt har tid­li­ge­re ved bo­gens ud­gi­vel­se sagt vre­de ting om Freud og sor­g­ar­bej­de og nu til­slut­ter Lars Buk­da­hl sig (Bø­ger 26/1): »I Freuds klas­si­ske, te­ra­pe­u­ti­ske mo­del gen­nem­le­ver man som sør­gen­de – og BØR man gen­nem­le­ve – fi­re fa­ser: chok, re­ak­tion, be­ar­bejd­ning og (med et uhyg­ge­ligt ord) ny­o­ri­en­te­ring.

Har dø­den ta­get no­get fra dig si­ger fin­ger til Freud og ope­re­rer med stem­mer i ste­det for fa­ser.«

Freud ope­re­rer ik­ke med fa­ser. Den mo­del, Buk­da­hl til­la­eg­ger ham, skyl­des den sven­ske psy­ki­a­ter Jo­han Cul­l­bergs sorg- og kri­se­te­o­ri (Kri­se og ud­vik­ling, Hans Reitzels For­lag, 5. udg. 2007). Det tur­de og­så va­e­re kendt, at den psy­ko­a­na­ly­ti­ske te­ra­pi­mo­del lig­ger me­get langt fra at pi­ske kli­en­ter gen­nem fa­ser med et BØR. Jeg skal ik­ke gø­re mig klog på, hvor­for Aidt og Buk­da­hl pra­e­sen­te­rer det som no­get na­er­mest her­oisk at »gi­ve Freud fin­ge­ren«. Men jeg er sik­ker på, at Freud vil­le me­ne, at sor­gen har gjort et godt styk­ke ar­bej­de i Har dø­den ta­get no­get fra dig – en bog der i øv­rigt har rørt mig dybt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.