DM 3 år i tra­ek

Weekendavisen - - Bøger -

DM for Se­ni­or hold blev for tred­je år i tra­ek vun­det af Hen­rik Kru­se Pe­ter­sen med Stig Wer­de­lin – Si­gurd Lau­ge Pe­ter­sen og Pe­ter Lund, men først ef­ter en dra­ma­tisk kamp i sid­ste run­de mod Ste­en Schou, der blev nr. 2. På sølv­hol­det spil­le­de Jør­gen Cil­le­borg, H.C. Ni­el­sen – Knud Aa­ge Bo­es­gaard og Dort­he og Pe­ter Schaltz.

In­den sid­ste kamp før­te Schou med 6,4 KP. Det be­tød at vi skul­le vin­de kam­pen med 11 IMP. Vi vandt med 13 IMP. Slut­stil­lin­gen i top­pen: Kru­se 112, Schou 110,5, Ni­els Hen­rik­sen 105, Hen­rik Nor­man 102. Det­te var kam­pens stør­ste sving­spil:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.