La­es We­e­ken­da­vi­sen med ører­ne

Weekendavisen - - Hovedbrud -

Al­le ugens ar­tik­ler ind­ta­les, så det er mu­ligt at lyt­te avi­sen igen­nem. Så kan De hø­re al den velskrev­ne vi­den, mens De la­ver mad, cyk­ler, kø­rer bil – ja, li­ge hvor De har lyst.

Det ene­ste, De skal gø­re, er, at gå ind på ly­da­vi­sen.dk og til­mel­de Dem med De­res kun­de­num­mer! We­e­ken­da­vi­sens ly­da­vis kan hø­res via ap­pen, som kan down­lo­a­des via Goog­le Play el­ler App Sto­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.