Falcon Heavy

Weekendavisen - - Faktisk -

Elon Musk er en ame­ri­kansk mil­li­ar­da­er, som er kendt for si­ne vil­de ide­er. Han har blandt an­det star­tet sit eget rum­fir­ma, Spa­ceX. I 2011 er­kla­e­re­de fir­ma­et, at det vil­le sen­de en ka­em­pera­ket ud i rum­met to år se­ne­re. Pla­nen blev for­sin­ket, men i tirs­dags lyk­ke­des det: Ver­dens kraf­tig­ste ra­ket, Falcon Heavy, blev sendt af sted fra en af­fy­rings­ram­pe i Fl­o­ri­da. Falcon Heavy er 70 me­ter høj og kan løf­te knap 64 tons. Det gør den til den sta­er­ke­ste rum­ra­ket si­den den ame­ri­kan­ske Sa­turn V, der send­te men­ne­sker til Må­nen mel­lem 1969 og 1972. Den er ud­sty­ret med to ek­stra løf­tera­ket­ter, som kan gen­bru­ges: Når de har hjul­pet ra­ket­ten op, ven­der de om, fly­ver til­ba­ge og lan­der på Jor­den igen.

Ra­ket­ten skal blandt an­det sen­de for­sy­nin­ger til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion og på sigt må­ske til Må­nen og Mars. Den ra­ket, der blev sendt af sted i tirs­dags, hav­de dog kun en prø­ve­last om bord: en dyr, rød el­bil af ma­er­ket Tesla, som og­så til­hø­rer Elon Musk. Bi­len er nu sendt i kredsløb om So­len, og hvis alt går godt, vil den in­den la­en­ge fly­ve for­bi Mars. Ce­ci­lie Cronwald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.