Ka­em­pe­lyn

Weekendavisen - - Faktisk -

Der fin­des fle­re for­mer for ka­em­pe­lyn, og de har man­ge sjove nav­ne, der ly­der som no­get fra et even­tyr. El­ve­re, rø­de fe­er og ka­em­per er blot nog­le af nav­ne­ne til de sto­re lyn. Det før­ste ka­em­pe­lyn, der blev fo­to­gra­fe­ret, var en rød fe, der net­op ly­ser rødt. Ame­ri­kan­ske stu­de­ren­de tog bil­le­der af ly­net i 1989.

I 2015 lyk­ke­des det den dan­ske astro­naut An­dreas Mo­gen­sen at ta­ge bil­le­der og op­ta­ge vi­deo af en så­kaldt blå jet, som er et ka­em­pe­lyn, der ly­ser blåt. Ly­net slog opad tre gan­ge i tra­ek, og det var al­drig ble­vet ob­ser­ve­ret før.

Ka­em­pe­lyn sky­der opad i ste­det for nedad – de er som lyn, der ven­der den for­ker­te vej. De kan nå over 80 ki­lo­me­ter ud i at­mos­fa­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.